Her er gjengen som sørger for at utslippsvann fra en rekke bedrifter i avfallsbransjen, oppdrettsnæringen og notbøterier blir renset og ombrukt. Etter en knallstart i Norge kaster selskapet nå sine øyne mot utlandet.