I 2018 kunne Retura Iris tilby kundene mottak av emballert matavfall for bruk i kompostering, noe stormarkedssjef Thor Christian Larsen i Obs!  er meget godt fornøyd med. Tidligere gikk emballert matavfall som restavfall til forbrenning. Her sammen med salgssjef Anne-Line Tverbakk og sjåfør Roger Johansen i Retura Iris.