Anh Quynh Nguyen (28) jakter på bedre utnyttelse av avfallet på Vikan, blant annet gjenbruk av stein fra forurensede masser. Iris Produksjon har et sterkt fokus på en mer bærekraftig håndtering og bruk av avfallet som kommer inn til selskapet i Vikan. I de store mengdene med  forurenset masser er det ressurser som kan gjenbrukes på nytt fremfor å legge det på deponi.