Iris Produksjon hadde mange branntilløp i restavfallet i 2020 på grunn av feilsorterte batterier. Spesielt gjelder dette litiumbatterier. Når de havner i kverna skjer det en liten eksplosjon og de tar fyr. Godt brannvern og kjapp reaksjon fra ansatte hindret alvorlig skade.