Analyse av avfallet som kommer inn til Vikan er eneste mulighet å få innblikk i hvordan husholdningene kildesorterer avfallet. Mange i Salten er flink, men dypdykket viser at nesten 70 prosent av restavfallet kunne vært sortert ut og sendt til materialgjenvinning i stedet for til energi.