De neste fem årene skal Iris Produksjon sende nærmere 40.000 tonn restavfall med båt til energigjenvinning i Tromsø. Det betyr hele 1600 færre vogntog på veiene og en solid miljøgevinst. Ved å sende avfallet med båt i stedet for med bil, gjør at utslippene blir mer enn halvert.