Gunnar Fygle rundet 70 år i 2020, og har slettes ikke tenkt å gi seg i arbeidslivet. For i likhet med sine kolleger i Iris-selskapene elsker han å kjøre bil. På jobb blir det fort 50.000 kilometer i året. Med nye kjøretøyer forurenser bilparken til Iris-selkapene stadig mindre.