Ved å presentere en tredelt bunnlinje ønsker vi å vise sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og sosiale forhold i Iris-konsernet. Vårt samfunnsansvar går lengre enn å bare utføre tjenester for innbyggerne i Salten, og vår virksomhet skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer. Alle våre selskaper skal ha en bærekraftig utvikling.