Ny restavfallslinje med plasting av restavfallet etter at det er presset i baller, gjør at det blir minimal forurensning under lagring og transport. Plastingen gjør også at avfallet nå kan sendes med båt, noe som bidrar til en betydelig miljøgevinst sammenlignet med transport med vogntog. Etter lossing i Tromsø lå bare 12 kilo restavfall igjen på kaia!