Bjørn Ove Moum ble konstituert direktør i Iris Salten i oktober etter at Leif Magne Hjelseng sluttet i selskapet. Året 2020 ble på mange måter annerledes-året med nedstegning av samfunnet, hjemmekontor og ekstra covid-tiltak hos sjåførene og på miljøtorgene.