Kommunene i Salten fikk et betydelig økonomisk tilskudd, noe Fredrik Korpe i Iris Produksjon, Erik André Sølberg i Retura Iris og styreleder Ragnar Pettersen i Iris Salten IKS presenterte for pressen i Salten.

Dette var første gang at utbytte fra Iris sin kommersielle drift gikk direkte til kommunene.