Første leder i representantskapet er Saltdals ordfører Terje Torkildsen. Han ledet også interimstyret som la fram innstillingen for eierkommunene. 

Første driftsår 1994 hadde Iris en omsetning på 39,4 millioner kroner.