For første gang siden innføringen av tredunksystemet i 1998 ble julesekkene med tømmekalender, matavfallsposer og plastsekker ikke delt ut til husholdingene i Salten. Høsten 2016 la vi om hele denne ordningen og etablerte et samarbeid med butikkene i Salten. Sjokkselger (Iris-stativ) ble satt ut i 83 butikker med plass til gulsekk, bioposer og plastssekker. Vi innførte pris på plastsekkene (20 kr pr rull) som i sin helhet går til butikken. Distribusjon av Iris-produktene ble lagt til Nor Engros med lager i Narvik. 

Tømmekalenderen ble for første gang ikke trykket opp. Kundene henter den ved nedlastinger på hjemmesiden og fra Iris-app. De som ikke klarer å laste ned selv, får kalenderen tilsendt i posten. 23.000 personer lastet ned Iris-appen. 

Vi koordinerte innsamling av nesten 50 tonn avfall strender og kystområder i "Aksjon Reine Strender 2016". 

Retur AS i Moss vant anbudet på innsamling av husholdningsavfall. Oppstart 1. april 2017. 

1. september 2016 startet Iris Produksjon mottak av bilvrak og metaller.  Nytt bygg og nytt oppsamlingsområde ble etablert. 

150 000 m3 med fjell ble tatt ut av deponiet, som nå har plass til minimum 500.000 m3 urene masser. Dette tilsvarer mer enn 25 års deponikapasitet med dagens mengder forurensede masser.