Det gjør at alle ansatte samles her når det nye terminalbygget står ferdig med sorteringsanlegg for papir. Her er det også nye garderober. 

Her ser vi fra venstre direktør Oddbjørn Paulsen, driftssjef Johnny Brovold og miljøingeniør Leif Magne Hjelseng.