Driftsjef Johnny Brovold var den første som ble ansatt i Iris i 1993. Allerede da samarbeidet selskapet med UFF om innsamling av klær og tekstiler. Conteinerne ble senere erstattet med innlevering på alle miljøtorgene til Iris. Johnny ble i Iris helt til han gikk av med AFP i 2018.