Det innebar en grovsortering av papir og papp før finsortering av ansatte. 

Sammen med de kommunale avfallsselskapene i Bergen og Trondheim stifter Iris det landsdekkende selskapet Retura AS.