Fra 1. januar 2020 ble Iris Produksjon underlagt Forskrift om industrivern. Det er etablert en gruppe kavlifisert personell som utgjør første linje i industrivernet. Kritiske fokusområder er brann, ulykke og utslipp til resipient. Det ble gjennomført flere øvelser i samarbeid med Salten Brann.