Iris tok en sterk stemme i TV-aksjon "Et hav av muligheter" og arrangerte sammen med Bodø Næringsforum og Bodø Sentrumsforening en digital auksjon til inntekt for TV-aksjon. Auksjonen fikk navnet AuksjonBodø og fikk egen landingsside med budobjekter. Denne gjengen fra Iris-selskapene deltok i ringestafetten mot næringslivet og bidro til at flere hundre tusen kroner ble samlet inn.