Styret i Iris Salten i møterommet på Grand Hotell i Bodø. Fra venstre styreleder Ragnar Pettersen, Fauske, Monica Fjellstad Hansen, Bodø, Marit Falch Holmvaag, Steigen, Lars Arve Jacobsen, Bodø, Ronny Seljeseth, Saltdal, ansatterepresentant Anne-Line Tverbakk, Hilde F. Johansen (nestleder), Gildeskål og konstituert administrerende direktør Bjørn Ove Moum.