Ordfører Sigurd Stormo i Meløy ble valgt til ny leder i representantskapet i Iris Salten under et historisk møte der 16 av 18 representanter deltok elektronisk. Med på bildet er også Bodøs ordfører Ida Pinnerød, daværende dirketør i Iris Salten Leif Magn Hjelseng og økonomisjef Bjørn Ove Moum.