Datoen er 31. desember 2020. Ellen Gjertsen og samboer Birger Haftor Nilsen har gått i land på en av øyene utenfor Bodø for å rydde marint avfall. De gjorde en kjempeinnsats gjennom hele året og var med og bidro til at Iris kunne ta imot nesten 70 tonn med marint avfall.