Statsforvalteren i Nordland har sagt ja til at Iris Salten kan deponere masser med store mengder fluorholdige miljøgifter, som blant annet finnes på flyplassen i Bodø. Renseløsningen som skal brukes er utviklet av Mivanor, her ved fagsjef Robert Tarasz og prosjektleder Birger Haftor Nilsen (t.h.), heter MivaSorb. Gjennom denne løsningen fanges PFAS opp og sikre at det ikke går ut i sigevannet.