I Taurage i Litauen blir nøter innsamlet av Nofir demontert og sendt videre til resirkulering. Blant annet går notlinet inn i produksjon av ny tråd som brukes i produksjon av nye klær og gulvtepper. Tråden fra resirkulerte fiskeredskaper brukles av kjente merker og brand over hele verden.