Butikksjef Marit Helgesen hos Spar på Sandhornøya har avfallet klart når Roger Johansen dukker opp. Retura-sjåføren tømmer både mat- og restavfall i den nye to-kammerbilen. - Det vi holder på med er ikke bare en sjåførjobb. Vi sørger for at avfallet blir sortert og forsvarlig tatt hånd om. Vi er en del av noe større, sier Roger Johansen.