Ilona Hellerud i Iris Produksjson mottar bilvrak fra hele Bodøregionen på avfallsanlegget i Vikan. Hele 95% av et bilvrak gjenvinnes til nye ressurser.