Ingrid Schistad Berg og Sture Wilmann viser fram årets produksjon på kompostanlegget til Iris i Vikan. Her omdannes matavfall fra både Salten og Ofoten til jord av beste kvalitet. Jorda er så næringsrik at det må tilsette sand for å få et best mulig produkt til bruk i hager, plener og til revegetering.