- Helt fantastisk. Miljøtorget er jo blitt en flott rundkjøring som gjør det veldig lett å kvitte seg med avfallet her. Og så er det jo så hyggelig å komme hit, var kommentaren fra Ebba Engan til driftsoperatør Stian Sundby, da hun besøkte det nye miljøtorget på Vensmoen etter at ny driftsbygning var kommet opp og nytt kjøremønster innført.