Iris Service, som henter husholdningsavfallet i hele Salten, jobber kontinuerlig med å effektivisere drifta  og utnytte både materiellet og de menneskelige ressursene best mulig. Omlegging av henteruter både i distriktet og i Bodø ble gjort i 2021 for å drive så økonomisk som mulig.