Matavfallet blir grovsortert, kvernet, blandet med vann og tilsatt hageavfall før det legges i ranker hvor det brytes ned til kompostjord. Et eget ledningsnett, lik det som går fra deponiet og til renseanlegget, ble etablert i 2021 for rensing av vannet også fra kompostanlegget.