Det er ikke alltid like lett å være sjåfør i Iris. Snø og feilparkerte biler skaper ofte problemer og kan sette både helse- miljø og sikkerhet på prøve. Men med stor dyktighet manures bilen ut av situasjonen uten skader.