Fra representantskapets møte i november. Fra venstre OIe Hjartøy og Ida Pinnerød, Bodø, Maren Rendal Berg og Trinde Nordvik Løkås, Fauske. I bakgrunnen Sverre Breivik, Saltdal og Bjørn Magne Pedersen, Gildeskål. Iris har alltid hatt aktive eiere.