Ellen Gjertsen og samboer Birger Haftor Nilsen kunne motta prisen som Årets strandrydder i Salten i 2021 av ordfører Ida Pinnerød. Til høyre kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris. Prisutdelingen skjedde under det nasjonale kick offet for Strandryddeuka utenfor Bodø. Iris tok imot vel 78 tonn marint avfall. Av dette samlet samboerparet inn hele 15 tonn.