Deponi

På deponiet vårt legges det rene og forurensede jordmasser og avfall som per i dag ikke kan gjenvinnes som keramikk og porselen.