Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nesten i det uendelige. Vi sender vårt avfall til Sirkel i Fredrikstad som omdanner avfallet til nye glass- og metallprodukter.