Rensing av sigevann

Sigevannet fra et avfallsdeponi inneholder farlige stoffer som må tas ut før vannet renner ut i bekker, innsjøer og hav. Vårt renseanlegg trekker ut forurensing med magnetisme og etterlater et tykt slam som kan legges på et sikret område på deponiet.