Restavfall

I restavfallshallen har vi installert en hel-elektrisk produksjonslinje hvor restavfallet kvernes, pakkes og gjøres klar til å kunne bli energigjenvunnet.