Trevirke

Trevirke som samles inn fra husholdninger og bedrifter i Salten blir til brensel i fjernvarmeanlegget Keiseren. Men før det havner der må det behandles slik at det får en god brennverdi.