Bjørn Ove Moum ble ansatt som direktør i Iris Salten i april 2021.En av oppgavene til den nye direktøren var å dele ut pris til beste miljøfilm på det digitale arrangementet til Filmfest Salten.