Bjørn Ove Moum ble ansatt som direktør i Iris Salten i april 2021 etter at Leif Magne Hjelseng sluttet i selskapet i 2020. En av oppgavene til den nye direktøren var å dele ut pris til beste miljøfilm på Filmfest Salten sitt digitale arrangement.