Iris-konsernet samlet over 100 medarbeidere til en egen bærekraftsdag for å finne ut hvilke tiltak som vil gi størst effekt for menneskene, miljø og lønnsomhet i konsernet i framtiden. Dette ble starten på konsernets bærekraftsatsing.

Iris Produksjon er samarbeidspartner i forskningsprosjektet UrbanMine. Prosjektet ledes av Nord Universitet i samarbeid med Nordlandsforskning og andre nordiske universiteter. Prosjektet skal forske på institusjonelle barrierer og muligheter knyttet til materialgjenvinning og gjenbruk av metaller og mineraler, med et spesielt sterkt fokus på elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

Iris Service har fornyet store deler av bilparken og de tradisjonelle gule bilene er byttet ut med grønne biler. Bilen gir også reduserte utslipp av CO2.

2020 ble et spesielt år da Covid-19 førte til nedstegning av landet og mange arbeidstakere på hjemmekontor. Dette ga stor økninger i avfallsmengdene som ble levert på miljøtorgene.

Bjørn Ove Moum blir konstituert som direktør i Iris Salten IKS etter Leif Magne Hjelseng som sluttet i selskapet. 

Iris Produskjon leverer tre ulike typer jord til Bodø Andelslandbruk på Vågønes i Bodø i et prosjekt for å finne hvilkn type som gir best avling. 

Iris Produksjon hadde 38 branntilløp i restavfallshallen, de fleste forårsaket av litiumbatterier. 

Arbeidet med "nytt" miljøtorg på Vensmoen ble påbegynt dette året.