Utbygging av Papirsorteringshallen ferdig. «Retura-slottet» er historie.
 
Ny presse på plass i papirhallen. All pressing av plast flyttes fra Fauske til Vikan. 

Iris Miljøtorg Fauske rustet opp for nærmere fire millioner kroner. Kjøremønster for kundene legges om.  

Egen Iris-app med tømmekalender og åpningstidene på miljøtorgene lanseres 15. desember. 

To nye biler med påbygg drevet på strøm tatt i bruk av Iris Service. 

Aksjon Reine strender med rekord på 35.144 kilo avfall. 

Iris Salten/Mivanor fikk Avfall Norges inovasjonspris for utvikling av renseanlegg.