Over 50.000 kunder bessøkte Miljøtorget første driftsår. Det ble bl.a. motatt 57 tonn farlig avfall og 850 tonn restavfall. 

Deponidrift, kompostering, papirsortering og drift mottak skilles ut i et eget selskap, Iris Produksjon AS. Iris blir majoritetseier i HT Safe på Hamarøy.

Leif Magne Hjelseng overtar som administrerende direktør i Salten Forvaltning IKS etter Oddbjørn Paulsen, som har vært med siden oppstarten i 1993. 

Ny hjemmeside gjør det mulig å legge ut tømmekalenderen på nett.