Iris Produksjon har i samarbeid med Meløy Notbøteri AS og Meløy Næringsutvikling AS startet arbeidet med å etablere Norsk Fiskeriretur SUS. Målet er å atablere et landsdekkende mottaksanlegg for kassert utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen på Halsa i Meløy kommune.