Aksjon Reine Strender fortsatte også i 2018, der vi fikk inn nesten 74 tonn med avfall. 

Iris Produksjon forbedrer forsorteringen av matavfall og får på plass en helt ny maskin på kompostanlegget. Tigeren kverner avfallet og sorterer ut plast. I prosessen tilsettes vann, slik at matavfallet kommer ut som en masse lik ferdigbetong, mens plasten og annet ikke nedbrytbart avfall havner i egen container.

Nordkontakt og Iris Produksjon innledet et samarbeid i 2018 som skal gi full overvåkning og kontroll av temperaturen i kompostanlegget på Vikan ved hjelp av sesorer.

Iris-appen kom i ny og forbedret utgave i april 2018. Både design og funksjonalitet er et langt skritt i riktig retning. Vi fikk også på plass ny tømmeplan på hjemmesiden som kun viser tømmingene til kundene og ikke hele årskalenderen.

Fra 1. januar 2018 innførte Miljødirektoratet vrakpant på campingvogner. I Iris har vi ventet på at den nye ordningene skulle tre i kraft, slik at kundene kan få betalt for å levere sin gamle campingvogn til sanering, i stedet for å betale restavfallspris.

Sykefraværet i Iris-konsernet var historisk lavt i 2018 med bare 2,6 prosent. Det er en nedgang fra 2017 på hele 61,2 prosent! En av årsakene til dette er  det systematiske arbeidet som gjøres innen HMS-området.