Skulpturene ble plassert ut på alle våre miljøtorg med avdukinger høsten 2019 som fikk stor oppmerksomhet. 
I forbindelse med sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjord kommuner ble det etablert en egen lulesamisk side på hjemmesiden. Også sorteringsguiden ble oversatt til lulesamisk og lagt ut her. 
En egen brosjyre på lulesamisk ble sendt ut til alle abonnenter i Hamarøy. 
Iris Salten ble medlem av BRUS.
Iris lanserte verdensmesterskap i kildesortering og fikk husholdningene i Salten med på en gedigen konkurranse. Det ble arrangert dialogkafe for å få innspill fra innbyggerne. 
Under Opplyst 2019 fikk Iris Salten "I vinden-prisen", for sin satsing på unge medarbeidere. Mivanor fikk "Oppstart-prisen". 
Mellom 1200 og 1300 personer fant veien til "Åpen dag" som ble arrangert på Vikan søndag 1. september. 
Under Aksjon Reine strender ble det samlet inn over 70 tonn marint avfall. 
Iris inngår samarbeid med Bodø/Glimt og blir bærekraftambassadør. 
Labora etablerer egen avdeling i Tromsø. 
Iris Produksjon markerer seg som deltaker i en rekke utviklingsprosjekter. CityLoops med fokus på gjenbruk av byggematerialer og masser, forskningsprosjekt om betong i regi av UiT Narvik, og Omatt Gjenrbuksenter i regi av Bodø Røde kors.
Selskapet Retur, som vant anbudet for innsamling i distriktet, går konkurs. Iris Salten overtar selv innsamlingen i regi av Iris Service. Staben på 14 medarbeidere i Retur overtas av Iris Service. 
Iris Produksjon investerer 23 millioner i ei ny helelektrisk produksjonslinje som gir en mer bærekraftig utnyttelse av restavfallet og besparelse på 50.000 liter diesel i året. Restavfallet blir presset og plastet og kan lagres utendørs. 
Selskapet jobber mot null utslipp fra virksomheten i Vikan. 
Iris Produksjon etablerer digitale trådløse sensorer i rankene for overvåkning og kontinuerlig kontroll av temperaturen i kompostanlegget. 
Iris Produksjon hadde åtte branntilløp i restavfallshallen på grunn av feilsortert litiumbatterier. 
Deponiet ble utvidet etter at det ble fjernet 10.000 lastebillass med fjell. 
Retura signerte samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon til en verdi over 1,5 millioner kroner.