Bildet viser reportasje i Nordlandsposten to dager før åpning der lederen for anlegget, Willy Sandmo, forteller om deponiet. 

De to første årene brukte Bodø kommune Vikan Avfallsplass før etableringen av Iris og avfall fra de øvrige kommunene ble kjørt hit.