Regnskapet til Iris Salten IKS er et konsernregskap som inkluderer fem datterselskaper og to tilknyttede selskaper. På disse sidene vil du i tillegg finne et eget oppsett for selvkostregnskapet som er tilknyttet den offentlige husholdningsrenovasjonen.