Driftsoperatør Ken-Thomas Olsen og rådgiver for miljø og bærekraft Ingrid Schistad Berg i restavfallshallen i Vikan. Her økes brennverdien på avfallet ved at ikke brennbart materiale tas ut. Restavfallet blir plastet før det sendes til forbrenning, blant annet til Tromsø med båt.