Fiskehelsetjenesten til Labora har kunder i hele Nordland. De leverer helsekontroll, tar prøveuttak, utfører hygienekontroller og er rådgiver for sine kunder for å sikre god velferd hos fisken.
Labora er også i beredskap og klar til å rykke ut på akuttbesøk ved behov.