Iris Service AS samler inn alt husholdningsavfall fra innbyggerne i Saltens 9 kommuner gjennom innsamling med renovasjonskjøretøy og drift av våre 12 miljøtorg. I tillegg drifter vi kundesenteret, som er bindeleddet mellom husholdningskundene og driften av renovasjonstjenesten.

Kundesenteret tar imot og følger opp alle henvendelser som kommer fra Saltens innbyggere per telefon, e-post, Iris-appen og Min Side. De veileder kundene, dokumenterer henvendelser og behandler saker. Kundesenterets arbeidsverktøy er fagsystemet ISY ProActiv, kundebehandlingssystem Kundo, og sak- og arkivsystemet ACOS WebSak.

Kundesenteret til Iris Service er også ansvarlig for oppdatering av vårt kunderegister og fakturering av husholdningskundene.

Arbeidsoppgaver

 • Sentralbord og kundebehandling i vårt kundebehandlingssystem, Kundo
 • Saksbehandling i henhold til offentlig regelverk
 • Avvikshåndtering og kommunikasjon med våre driftsoperatør, arbeidsledere og driftsledere
 • Vedlikehold i vårt fagsystem, ISY ProAktiv
 • Oppfølging av våre abonnenter
 • Saksbehandling, dokumentering og arkivering i ACOS Websak (sak- og arkivsystem)

Stillingen som kundekonsulent byr på spennende oppgaver, men også krevende oppfølging av  kunder, hvor god serviceinnstilling og kundebehandling kombinert med faglig tyngde bidrar godt i oppfølgingen.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med administrative oppgaver og kundebehandling 
 • Erfaring med offentlig saksbehandling, sak og arkiv og behandling av klager vektlegges
 • Lett for å ta i bruk nye dataverktøy, og god digital kompetanse
 • Svært god i norsk, skriftlig og muntlig
 • God i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Økonomi- og regnskapsforståelse
 • Relevant fagbrev eller høyere utdanning vektlegges

Egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Muntlig og skriftlig sterk
 • God til å samarbeide
 • Tåler perioder med høyt arbeidspress

Vi tilbyr

Med vårt samfunnsrettede formål vil du ta del i et viktig arbeid, både for nåværende og kommende generasjoner. Vi er en del av et konsern med både bredde og tyngde innen avfallsbransjen, som jobber for økt ombruk og materialgjenvinning. Vi verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar, og vi gir mulighet for egenutvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger.

For mer informasjon om Iris se vår hjemmeside www.iris-salten.no

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Britt Skjelvan (leder for kundesenteret), på telefon 99572999 eller e-post bss@iris-salten.no 
 • Monica Novik Tennfjord (daglig leder), på telefon 48217131 eller e-post monica@iris-salten.no.

Søknad og CV med tidligere referanser sendes inn via Finn.no innen søknadsfrist 21. april. Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju.

Søk på stillingen

Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort. Søkere som ber om unntak må begrunne dette, og vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). 

Om arbeidsgiveren

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten, samt å drifte kundesenteret til husholdningsrenovasjonen på oppdrag for morselskapet, Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med 59 fast ansatte. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens 9 kommuner, men har sitt hovedkontor og kundesenter på Vikan utenfor Bodø.

Iris Service skal drifte og forbedre bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør avfall om til ressurser, og verdiene hjelpsom, effektiv, nyskapende og ansvarlig skal drive oss mot vår visjon om et samfunn uten avfall.

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som i tillegg til Iris Service har 5 ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor, Labora og HT Safe.

Arbeidsgiver: Iris Service

Stillingstittel: Kundekonsulent

Arbeidssted: Vikan

Varighet: 100% fast stilling

Søknadsfrist: 21. april

Tiltredelse: etter avtale