Iris Service har innsamling av husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske kommune, i tilegg til å tilrettelegge for underentreprenører som henter avfall i resten av Salten.

Selskapet drifter også alle Iris Miljøtorg, fra Reipå i sør til Oppeid i nord.

Undergrunnsløsning

Selskapet setter opp og administrerer avfallsbeholdere under bakkken, hvor sameiere/borettslag går sammen om en felles avfallsløsning.

Kvalitet og pris

Iris Service ble stiftet i 2001 og har siden etableringen hatt fokus på å videreutvikle og tilrettelegge for gode løsninger for kundene, som medfører at selskapet har fornøyde kunder. Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektivt materiell og bruk av moderne utstyr som skader det ytre miljø minst mulig. Iris Service ønsker å levere god kvalitet til en rimelig pris.
Selskapets visjon er "Et reinere Salten" og har følgende forretningsidé: "Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt avfallet sitt".

Styret/daglig leder

Iris Service holder til på Vikan og har følgende styresammensetning: Styreleder Bjørn Ove Moum, styremedlemmer Ida Gudding Johnsen, Turid Willumstad, Steinar Vaag og Hilde Pedersen. Ansatterepresentant Espen Angell. 
Daglig leder er Monica Novik Tennfjord.